Nagaoka Fumio và “Công trường xây dựng tàu điện ngầm”


(“Giờ học cùng suy ngẫm”, Reimei Shobo, 1972)

 

Đây là thực tiễn giờ học với đối tượng học sinh lớp 3 của trường tiểu học trực thuộc Đại học nữ sinh Nara nằm trong tangen lớn có tên “Khu phố Nara”. Kế hoạch chỉ đạo thực tiễn này như sau:

“Thứ nhất: Xây dựng vấn đề nghiên cứu. Thứ hai: Xác định lý  do tiến hành công trường xây dựng tàu điện ngầm. Thứ ba: tham quan hiện trường công trường xây dựng tàu điện ngầm, điều tra thông tin về  việc xây dựng,  suy ngẫm về lý do bỏ ga Aburasaka, xây mới ga Omiya và không xây ga hợp nhất với đường sắt quốc gia. Thứ tư: Tìm ra những thứ có liên quan đến hoạt động của tàu điện ngầm, đưa ra ví dụ để thảo luận. Thời gian là 1/3. Thứ 5: Điều tra thông tin về  xây dựng đường sá, cùng suy ngẫm về sự chuyển động theo hướng hiện đại hóa của khu phố”.

Trong tangen ngày học sinh đã được khảo sát về thứ mà các em rất quan tâm trong cuộc sống hàng ngày là tàu điện ngầm. Vì vậy từng học sinh đãtiến hành học tập lấy lý do xây dựng tàu điện ngầm làm “nghiên cứu của tôi” và tiến hành truy tìm những hiện tượng và sự việc có liên quan thông qua hoạt động học tập tập thể. Đặc biệt việc học sinh sử dụng “bản đồ mối quan hệ với tàu điện ngầm” thể hiện tư duy của học sinh dưới sạng sơ đồ để làm rõ tư duy của bản thân và cùng bạn bè phân tích, thảo luận  là một đặc trưng nổi bật. Đây là thực tiễn coi trọng thể chế tư duy của từng học sinh đồng thời phát triển học tập giải quyết vấn đề bằng  hình thức học tập tập thể thuộc thực tiễn môn Xã hội của Nagaoka.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)