Konishi Masao và “Môn Xã hội đề xướng”


Konishi Masao và “Môn Xã hội đề xướng”

(Meiji Tosho, 1994) 


Trong lý luận giáo dục môn Xã hội được Onishi  chỉ ra ở phần “lý luận” không phải chỉ có lý luận về phương pháp giờ học mang tính kĩ thuật của “môn Xã hội đề xướng” mà còn có cả phần bàn về ý nghĩa của chúng đối với  sự trưởng thành xã hội của học sinh và xã hội con người hiện tại cũng như trong tương lai.

Trong lý luận giáo dục môn Xã hội từ trước đến nay, khi bàn về lý luận hình thành con người và lý luận xã hội con người  phương pháp luận giờ học chỉ dừng lại ở sự biểu thị hay minh họa một cách trừu tượng hoặc trái lại nếu như có trình bày một cách cụ thể thì lại rơi vào xu hướng  tìm kiếm những chỉ dẫn nhỏ nhặt hoặc chi tiết bề ngoài. Ở điểm này, Konishi đã đưa ra một đề án ở đó có sự kết hợp giữa lý luận phương pháp giờ học, lý luận hình thành con người và lý luận xã hội con người trong một tiểu hệ thống.

Từ khóa số 1 trong lý luận phương pháp giờ học của Konishi là “Quan điểm giờ học theo mô hình đầu ra”. Konishi cho rằng giờ học không chỉ là nơi trang bị tri thức mà giờ học còn là nơi cho phép sử dụng các kiến thức học được. Từ khóa số 2 là mô hình “mục tiêu học tập=ứng dụng”. Mục tiêu học tập việc giúp học sinh hình thành nên “đầu ra nhằm sáng tạo nên đề án có ý nghĩa xã hội”.

Thêm nữa, về mối quan hệ giữa nhận thức sự thực và phê phán giá trị, Konishi cho rằng đó là “mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau và cùng tịnh tiến đồng thời” và coi nhận thức sự thực là “phương tiện phục vụ cho phê phán giá trị”. Tính thiết thực của phê phán giá trị sẽ nằm ở chỗ nó tạo ra  tính chân thật của nhận thức mang tính sự thực.

Đây là cuốn sách đề xướng lý luận phương pháp giờ học nhằm “tìm kiếm vấn đề học tập” và ý nghĩa giáo dục của nó.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)