Kế hoạch  trường học hợp tác cộng đồng của UNESCO


(“Giáo dục hiểu biết quốc tế-Bước tiến trong 5 năm thí nghiệm giáo dục”, Ủy ban UNESCO Nhật Bản biên soạn).

 

UNESCO đã bắt đầu thực hiện Kế hoạch trường học cộng đồng “giáo dục hiểu biết và hợp tác quốc tế” bằng quyết nghị tại cuộc họp của Đại hội hồng lần thứ 7 năm 1952. Ở Nhật Bản từ năm 1954 đã có 6 trường tham gia (4 trường THCS, 2 trường THPT) và bắt đầu tiến hành hoạt động thí nghiệm. Thêm nữa từ năm 1956, 13 trường nghiên cứu  đã được chỉ định và tiến hành phát triển nghiên cứu. Về sau,  nhiều trường của Nhật Bản đã tiếp tục tham gia với tư cách là trường học cộng đồng và tiến hành các thực tiễn thử nghiệm các chủ đề như: “nghiên cứu về nhân quyền”, “nghiên cứu về nước khác”, “nghiên cứu về Liên hợp quốc”.

Kế hoạch trường học cộng đồng của UNESCO là hoạt động thử nghiệm giáo dục ấn tượng nhất trong lịch sử giáo dục và sự phát triển của giáo dục hiểu biết quốc tế ở Nhật Bản đã có vai trò lớn trong đó.

Từ năm 1954 đến 1958, trong 5 năm các trường trung học cơ sở và THPT  trực thuộc đại học Tokyo, đại học Hiroshima (6 trường) đã tiến hành các hoạt động thử nghiệm. Các hoạt động thực tiễn giáo dục về các chủ đề như : “nhân quyền”, “Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác”, “Hiểu biết về nước khác”, “quyền lợi của phụ nữ” đã được tóm tắt trong tác phẩm “Giáo dục hiểu biết quốc tế-Bước tiến trong 5 năm thí nghiệm giáo dục” do Ủy ban UNESCO Nhật Bản biên soạn  (Bộ tài chính xuất bản, 1960).

Bên cạnh đó thành quả nghiên cứu còn được trình bày trong các tác phẩm khác như “Cẩm nang về giáo dục hiểu biết quốc tế” do Ủy ban UNESCO Nhật Bản biên soạn (Tokyohorei, 1982). Những tác phẩm như vậy đã giúp ích cho quá trình xúc tiến giáo dục hiểu biết quốc tế ở Nhật Bản.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)