Kế hoạch Sakurada


 Nghiên cứu của trường tiểu học Sakurada ở Tokyo được bắt đầu từ khi trường được chỉ định là trường thực nghiệm của Tokyo.

Đặc trưng thứ nhất của Kế hoạch Sakurada là vị trí của môn Xã hội thay đổi tùy theo sự tiến triển của nghiên cứu. Ban đầu nghiên cứu được tiến hành với môn Xã hội-môn giáo khoa mới, môn Gia đình,  Nghiên cứu tự do và sau đó là tập trung vào môn Xã hội ở đề án thứ hai. Tuy nhiên trải qua đề án thứ ba đóng vai trò trung gian thì ở đề án thứ tư lại tập trung vào “học tập trung tâm” với môn Xã hội là trung tâm và “và học tập cơ sở” đóng vai trò là ngoại vi. Ở đề án thứ 5, nghiên cứu tập trung vào “Khóa trình cuộc sống thường ngày”, “Khóa trình giải quyết vấn đề”, “Khóa trình học tập kĩ năng” và ở đề án thứ 6 lại là các chủ đề như “Khóa trình thực tiễn cuộc sống”, “Khóa trình giải quyết vấn đề”, “Khóa trình sáng tạo kĩ thuật”. Trong vai trò  là hạt nhân của  chương trình hạt nhân (Core-curriculum) nó đã làm thay đổi môn Xã hội.

Đặc trưng thứ hai của Kế hoạch Sakurada là sự phát minh ra hoạt động “gokko” (trò chơi). Ví dụ như ở tangent “phương tiện giao thông” ở đề án thứ 4 (lớp 3), dựa trên việc chế tạo các mô hình, tác nghiệp chế tạo bản đồ, hoạt động sáng tạo trường đã tiến hành trò chơi nhà ga, cho học sinh học tập về vai trò của giao thông, vận tải trong đời sống, học về phương pháp vận chuyển các sản phẩm cần thiết cho đời sống.

Trong môn Xã hội, thông qua các trò chơi như thế sẽ giúp cho trường học trở thành nơi trải nghiệm cuộc sống của học sinh và môn Xã hội phát huy chức năng của mình với tư cách là “chương trình hạt nhân” (core-curriculum).

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)