Kế hoạch Nishitama 
 Kế hoạch Nishitama là thực tiễn môn Xã hội được tiến hành ngay sau khi chiến tranh kết thúc ở trường tiểu học Nishitama thuộc Nishitama-mura của Tokyo trên cơ sở tham khảo “Kế hoạch của bộ Giáo dục”. Nói một cách cụ thể hơn nó chỉ thực tiễn được tiến hành ở ngôi trường này kể từ khi trường được chọn là trường thực nghiệm của thủ đô Tokyo năm 1946 cho tới khi bản chất của trường thay đổi vào năm 1953.

Sau khi tiếp nhận tư cách là trường thực nghiệm, dưới sự lãnh đạo của Imai Takajiro, người đã tiến hành “Tsuduri kata” (phong trào viết văn về đời sống) trước chiến tranh thế giới thứ hai, nhà trường đã  sắp xếp lại tổ chức trường và tiến hành buổi thuyết trình “Đề án lần thứ nhất” vào tháng 3 năm 1953.Tuy nhiên, trong đề án này các tangent về các sự kiện chiếm trung tâm vì thế mà nhiều giáo viên không đồng ý. Về sau, các giáo viên đã sửa chữa lại đề án với tư cách như là sự điều chỉnh kế hoạch và tháng 2 năm 1948 tiếp tục tiến hành buổi thuyết trình về “Đề án lần thứ hai”. Sau lần công bố này bản kế hoạch được đánh giá là đã tích cực đưa vào các vấn  đề của địa phương. Để tạo ra bản kế hoạch này trên cơ sở rút kinh nghiệm đề án lần thứ nhất, các giáo viên đã  tiến hành điều tra thực tế học sinh,  nghiên cứu toàn thể về ngôi làng và có chính sách liên kết chặt chẽ với phụ huynh, người dân trong làng thông qua các hội phụ huynh và giáo viên. Do đó mà các vấn đề của ngôi làng đã trở thành trung tâm của kế hoạch.

Người ta cho rằng bản thân Imai đã đưa vào đây quan điểm giáo dục môn Xã hội có tính nhất nguyên về độc lập và hòa bình của Nhật Bản nhưng cũng có thể thấy trong bối cảnh xã hội đương thời, trong quá trình ông cùng các giáo viên tiến hành tạo ra kế hoạch (plan) nói trên nó đã trở thành kế hoạch mang đậm màu sắc địa phương phong phú.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)