Kế hoạch Hojo

Những năm gần đây đã có rất nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở công bố các nghiên cứu về “thời gian học tập tổng hợp”. Ở đây xin được đưa ra tác phẩm “Xây dựng học tập tổng hợp” (Meiji Tosho, 1997) của trường tiểu học Hojo thuộc thành phố Tateyama tỉnh Chiba như là một nghiên cứu quý giá của trường tiểu học công lập. Trung tâm của nghiên cứu này kế hoạch Hokujo được thực tiễn hóa ở trường học này vào những năm Showa 20.

Ở ngôi trường này khi thiết kế kế hoạch, người ta đã tiến hành điều tra xã hội địa phương theo từng chức năng xã hội riêng biệt, làm rõ các vấn đề của xã hội địa phương đồng thời tiến hành phân tích đời sống của người dân địa phương, phân tích chức năng và vẽ ra hình ảnh con người dân chủ. Thêm nữa, còn tiến hành điều tra bằng bảng hỏi với đối tượng là người dân địa phương và đề nghị họ hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục. Kết quả của nó là kế hoạch Hojo.

 

Kế hoạch Hojo được tạo thành từ 3 lĩnh vực học tập là học tập đời sống lấy chính bản thân cuộc sống của học sinh làm đối tượng, học tập phân tích tiến hành việc học một cách có hệ thống trong bốn phương diện của đời sống là sức khỏe, xã hội, tự nhiên, thưởng thức nghệ thuật và học tập về ngôn ngữ, số lượng kĩ thuật. Ở đó học tập đời sống được coi là trung tâm và  học tập phân hóa, học tập công cụ được bố trí ở xung quanh tạo thành core-curriculum.

Kế hoạch Hojo có thể nói chính là Core-curriculum dựa trên cơ sở cộng đồng.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)