Kawai Akira-Hội giáo viên Joetsu và tác phẩm “Quá trình giờ học môn Xã hội lấy lao động sản xuất”
 
 (Meiji Tosho, 1965)

 

Cuốn sách này là tác phẩm được Hội giáo viên Joetsu xuất bản tập hợp thành quả nghiên cứu nhân kỉ niệm 10 năm thành lập hội vào năm 1965.

Hội nhắm tới môn Xã hội nâng cao tính chính xác trong nhận thức xã hội của học sinh và giáo dục nhận thức xã hội khoa học. Các tác giả cho rằng nhận thức đó có khả năng tiếp cận như là thứ  phát triển Xã hội mang tính quy luật, cấu tạo. Hội đã đưa ra khái niệm “lao động sản xuất” với tư cách như là thứ phát triển mang tính cấu tạo, quy luật đồng thời dựa lấy khái niệm này làm trục để chỉ ra 5 giai đoạn phát triển. Có rất nhiều các thực tiễn giáo dục được ghi lại tuân theo các giai đoạn phát triển của nhận thức khoa học đi từ nhận thức hiện thực tới nhận thức chủ thể.

Ví dụ như vấn đề nông nghiệp của Nhật Bản ở lớp 5 tiểu học Nhật Bản dưới đây. Học sinh bằng việc điều tra, xem xét các vấn đề nông nghiệp  của địa phương nơi mình đang sống từ đó mà hiểu được hiện thực các vấn đề của nông nghiệp Nhật Bản. Học sinh đã  điều tra về thu nhập của chính gia đình mình, so sánh với thu nhập của những người làm ở lĩnh vực sản xuất khác và tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi: “Tại sao lại có  sự chênh lệch đó”, “làm gì để giải quyết sự chênh lệch ấy”. Khi tiến hành giải quyết các vấn đề ấy  các vấn đề khác còn tồn tại của nông thôn cũng được đưa ra để học sinh tự bản thân suy nghĩ về phương cách giải quyết các vấn đề của nông nghiệp.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)