Ito Mitsuru và “Hãy cùng tìm kiếm “Thời kỳ Edo” ở dinh thự Watanabe”.

(“Giáo tài-câu hỏi làm thay đổi giờ học”, Meiji Tosho, 1983)

 

“Giờ học ưu việt  có được là do dựa trên lý luận ưu việt. Cần nghiên cứu các giờ học ưu việt để tìm ra lý luận đã nâng đỡ nó. Từ lý luận đó mà xây dựng giáo tài và thực hiện thực tiễn rồi thông báo kết quả”. Đây là lời của Ito Mitsuru, người thực hiện giờ học nói trên.

Thực tiễn này được Ito thực hiện tại trường tiểu học trực thuộc Khoa giáo dục Đại học Niigata. Trong giờ học này giáo viên cho học sinh nghiên cứu chi tiết về cấu tạo các bậc trong phòng của dinh thự của hào nông thời Edo hiện còn được bảo tồn (tại sao trong phòng lại có các bậc?) để giúp học sinh nắm được chế độ phân biệt thân phận thời Edo. Hiện vật văn hóa có thể nhìn thấy bằng mắt giúp cho học sinh có được hình ảnh chân thật về chế độ trong quá khứ không thể nhìn thấy bằng mắt đồng thời nắm được hình ảnh của thời đại. Có thể nói thực tiễn này là hình ảnh về giờ học lịch sử cần phải có ở các lớp đầu tiểu học.

Thực tiễn giờ học lịch sử ưu tú này của Ito được tạo thành từ nghiên cứu điền dã của Ito và hai thực tiễn của người đi trước.

Thông qua việc tái xem xét lý luận giờ học của người đi trước, Ito đã vừa tiếp nhận kết quả vừa có ý đồ vượt qua nó. Ở đây ông đã thể hiện quan niệm rằng bằng việc nghiên cứu lý luận của người đi trước đông đảo giáo viên sẽ tạo ra nhiều thực tiễn ưu tú hơn và nó sẽ trở thành tài sản chung đồng thời giáo viên cũng cần lấy lập trường “thực tiễn gia” làm điểm xuất phát cho lập trường của “nhà xã hội học”.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)