Hayashi Takeji và “Khai quốc”

 

 

(“Sự hình thành giờ học”, Ikkei Shobo, 1977)

 

Hayashi Takeji khi còn là hiệu trưởng Đại học giáo dục Miyagaki, từ năm 1970 đến năm 1976 đã tiến hành 200 lần các thực tiễn giờ học ở các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc.

Chủ đề của các giờ học là: “Về con người”, “Khai quốc” (mở cửa đất nước). “Khai quốc” là thực tiễn giờ học trong môn Xã hội.

Thông qua thực tiễn giờ học này, Hayashi đã không ngừng khảo sát xem đối với trẻ em giờ học là thứ như thế nào. Hayashi cho rằng giờ học không chỉ dừng lại là “truyền thụ tri thức” đơn giản mà còn là thứ có “sự thay đổi mạnh mẽ ở bên trong”. Tức là giờ học phải có sự “vận hành làm diễn ra điều gì đó ở bên trong trẻ em”.

Coi trọng ý nghĩa đó của giờ học cho nên Hayashi chỉ ra rằng chỉ khi bên trong bản thân học sinh phát sinh vấn đề không thể không truy tìm thì khi đó giờ học mới được hình thành. Thêm nữa, Hayashi cũng chỉ ra rằng khi học sinh truy tìm vấn đề đó một cách chủ thể và liên tục thì sự tham gia của học sinh vào giờ học sẽ được thực hiện. Hayashi cũng nhấn mạnh nhiều lần rằng “sự hình thành giờ học” và “sự tham gia của học sinh” này không phải là thứ phát sinh một cách tự nhiên. Hayashi nhấn mạnh  để thực hiện được điều đó nó cần đến vai trò quan trọng của giáo viên trong việc “tổ chức nghiêm túc giờ học” bằng việc nghiên cứu giáo tài sâu sắc và sự hiểu biết về học sinh.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)