“Cuộc đời con người” trong môn Xã hội Yanagita(Tanigawa Akihide, “Yanagi Kunio – Sự ra đời và kế thừa lý luận giáo dục”,  Sanichi Shobo, 1996)

 

Môn Xã hội được tạo ra bởi những người với vai trò trung tâm của nhà dân tục học  Yanagita Kunio được gọi là “môn Xã hội Yanagita”. Nó xuất phát không bao lâu sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và được kết thành trong cuốn sách “Xã hội Nhật Bản”.

Trong môn Xã hội Yanagita, có các tangent rất đặc biệt như “lửa”, “lịch”, “chỗ ở, đèn, nhiên liệu” trong đó tangent “Cuộc đời con người” cho đến nay vẫn rất đáng chú ý.

Việc học tập được bắt đầu từ ý thức vấn đề rằng cuộc đời của một người bình thường diễn ra như thế nào?

Ở “thời kỳ sơ sinh” thì  có các nghi lễ như “7 ngày”, “một tháng”, “100 ngày”, “tròn một tuổi”. Ở “thời kì thơ ấu” thì có các lễ khi “3, 5, 7 tuổi”.  Tiếp đó con người sẽ trải qua “Thời thiếu niên” , “Thời thanh niên”, “thời tráng niên”, “thời lão niên”.

 

Điểm chung giữa các thời kì đó là con người trưởng thành trải qua những nghi thức nào và xã hội đã trợ giúp sự trưởng thành đó như thế nào.

Hiến pháp có quy định rằng “Ai cũng phải được sống cuộc sống khỏe mạnh và văn hóa ở mức độ tối thiểu” nhưng khi nhìn lại cuộc đời  mỗi người thì điều đó có đạt được hay không lại là vấn đề đặt ra.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)