“Chỉnh lý đất canh tác” của Eguchi Takemasa


(“Học sinh lớp 5 ở làng-thực tiễn môn Xã hội nông thôn””, Shinhyoronsha, 1956)

 

Đây là thực tiễn tạo ra động lực gắn kết lập nên “Hội giáo viên Joetsu. Xã hội nông thôn Echigo vẫn còn tồn tại tính chất phong kiến sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Sản xuất lúa gạo với năng suất thấp, cùng tư tưởng bị chi phối bởi mối quan hệ giữa địa chủ và tiểu nông là thứ giáo viên và học sinh nơi đây phải đối mặt trong quá trình dò dẫm hình thành con người và xây dựng xã hội dân chủ.
Học sinh vừa phải lao động khắc nghiệt hàng ngày vừa hợp tác, động viên lẫn nhau và học tập với chủ đề “chỉnh lý đất canh tác”. Học sinh đã vừa tìm kiếm nguồn gốc của các vấn đề mà người lớn đang đối mặt vừa tìm cách giải quyết. Học sinh đã tiến hành các hoạt động ở làng và các gia đình  nhằm làm cho các ngôi làng trở nên giàu có và phá vỡ “tư duy cổ hủ” bị bó buộc bởi mối lợi giữa các làng hay giữa các gia đình.  Các hoạt động này đã làm chuyển động những người trong làng và học sinh đã có được niềm hạnh phúc, niềm tin vào thành quả đạt được trong học tập.

 

Trong thực tiễn này Eguchi Takemasa đã tiến hành môn Xã hội đi sâu vào tận bên trong cấu tạo của xã hội nông thôn=giáo dục sản xuất=cải tạo xã hội. Nó được trợ giúp bởi lý tưởng đối với chủ nghĩa dân chủ và tinh thần nhân đạo và cách thức giải quyết vấn đề có giá trị sâu sắc.

“Học sinh lớp 5 ở làng”-tác phẩm đem lại sự cảm động sâu sắc và niềm hi vọng của các giáo viên môn Xã hội trên toàn quốc, cùng với “Trường học Yamabiko” đã trở thành tài sản vô cùng quý giá.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)