Bản báo cáo của Sứ đoàn giáo dục Mĩ đến Nhật Bản lần thứ 2 (ngày 22 tháng 9 năm Showa thứ 25).


Trưởng đoàn Willard Earl Givens

Sứ đoàn giáo dục Mĩ đến Nhật Bản lần thứ hai đã đặt chân xuống Tokyo vào ngày 27 tháng 8 năm Showa thứ 25 (năm 1950-ND).  Năm thành viên của Sứ đoàn này trước đó đã từng làm nhiệm vụ trong Sứ đoàn lần thứ nhất năm Showa thứ 21 (1946-ND). Họ đến Nhật Bản theo yêu cầu của Mac Acthur và có mặt ở đây một tháng và thành quả nghiên cứu là bản báo cáo được đưa ra vào năm Showa thứ 21. Bản báo cáo lần này chỉ đưa ra những vấn đề được coi là cần thiết đối với giáo dục.

Hành chính giáo dục tiểu học và trung học cơ sở

Tương lai của Nhật Bản có liên quan mật thiết với sự thành bại của hệ thống giáo dục trường học công lập. Hiến pháp mới của Nhật Bản đảm bảo quyền bình đẳng cơ hội giáo dục và nghĩa vụ giáo dục của quốc dân, các bộ luật như Luật giáo dục trường học, Luật giáo dục cơ bản, Luật về Ủy ban giáo dục, Luật về Bộ giáo dục và Luật cấp giấy phép hành nghề cho giáo viên đã làm thay đổi cơ cấu tổ chức của giáo dục, đem lại một cái khung cho sự phát triển chế độ giáo dục dân chủ.

Tuy nhiên, để đảm bảo thật sự thực chất cho kế hoạch giáo dục dân chủ thì cần phải tiếp tục cải cách. Quốc dân Nhật Bản cần phải chuẩn bị nguồn lực tài chính cần thiết để hoàn thành chế độ 6-3-3 với trách nhiệm của quốc gia, đô, đạo, phủ, tỉnh, thành phố, thôn làng. Trường tiểu học và trung học cơ sở công lập nên miễn phí hoàn toàn đối với tất cả các học sinh của quốc dân Nhật Bản. Nó bao gồm cả việc cấp phát miễn phí sách giáo khoa. Không được để phụ huynh phải chịu gánh nặng học phí đối với giáo dục nghĩa vụ. Đối với các trường trung học phổ thông cũng vậy cần phải miễn phí cho những người có nguyện vọng đi học.

Cung cấp trường sở phù hợp

Nhật Bản hiện đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu trường học do hậu quả của chiến tranh và thiên tai. Kinh phí dành cho các cơ sở giáo dục rất ít, chỉ chiếm 6.9% trong số kinh phí dành cho khối hành chính-sự nghiệp công cộng. Hàng vạn học sinh phải học ở các lớp học không đạt tiêu chuẩn như hành lang hay giảng đường. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đưa ra khuyến cáo sau:

1. Để thực hiện toàn diện hiệu quả kế hoạch giáo dục nghĩa vụ cần phải xúc tiến xây dựng trường học.

2. Nghiên cứu về các mô hình kiến trúc.

a. Nhấn mạnh sự cần thiết của khóa trình giáo dục khuyến khích các trải nghiệm sáng tạo, sáng kiến, năng lực tư duy độc lập.

b. Chống được sự tàn phá của động đất và bão.

3. Ủy ban giáo dục  đảm nhận trách nhiệm toàn diện đối với việc xây dựng trường lớp thông qua chức năng kí kết hợp đồng với các kiến trúc sư.

4. Cần lập kế hoạch xây dựng trường lớp theo học khu một cách cẩn thận đề phòng xây dựng chồng chéo tránh lãng phí.

5. Giáo viên, các nhà quản lý trường học, xã hội địa phương và ủy ban giáo dục cùng nhau tạo nên trường lớp một cách hiệu quả.

6. Bộ giáo dục đưa ra chỉ đạo chuyên môn nhằm trợ giúp việc sử dụng tài nguyên và xây dựng kế hoạch hiệu quả.

Nguy cơ thiếu giáo viên

Nhật Bản hiện tại đang thiếu giáo viên. Vì vậy để phục vụ hiện tại và tương lai cần phải tăng lương mạnh cho những giáo viên có đủ tư cách ở các trường tiểu học và trung học cơ sở. Để đảm bảo đủ giáo viên cần phải nỗ lực nâng cao lương bổng của giáo viên. Chúng tôi khuyến cáo ủy ban giáo dục trả lương cho giáo viên không được dựa trên giới tính, tình trạng hôn nhân, phụ dưỡng gia đình mà dựa trên tư cách và trách nhiệm, kinh nghiệm.

Mở  cộng cơ hội giáo dục và gia tăng hoạt động

Vấn đề cơ hội giáo dục đối với học sinh  bị tổn hại thể chất và tinh thần là rất quan trọng. Nên thiết lập nhà trẻ và mẫu giáo như là một bộ phận của trường tiểu học.

Để bảo vệ cuộc sống và an toàn của trẻ em, học sinh, gia đình, trường học, xã hội địa phương phải hợp tác để xây dựng nên kế hoạch giáo dục. Kế hoạch bữa ăn trưa tại trường cần phải được tư duy như là một bộ phận của kế hoạch giáo dục trường học chính quy, giáo dục bên ngoài lớp phải là thứ đem lại cơ hội hiểu về tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên, kế hoạch giải trí trong giờ nghỉ, trước khi vào lớp hay sau khi tan học phải là biện pháp tích cực để phòng ngừa tội phạm thanh thiếu niên. Kế hoạch giáo dục phải là thứ có tính đa dạng, được vận hành hiệu quả và được suy ngẫm cẩn thận.

Tổ chức

Bộ giáo dục quốc gia phải độc lập, tự do không được sáp nhập với cơ quan khác. Quyền lực của Bộ giáo dục là trợ giúp cho Ủy ban giáo dục, hiệu trưởng, viên chức quản lý, phát triển năng lực hiểu biết, nghiên cứu về các vấn đề một cách sáng tạo, độc lập.

Đô, đạo, phủ, tỉnh, thành phố, thôn làng

Hiện tại ở Nhật Bản các thành phố, thôn làng có các trường tiểu học, trung học cơ sở và một vài trường trung học phổ thông và các đô, đạo, phủ, tỉnh có trong tay một vài trường trung học phổ thông.

Điều này thể hiện sự chồng chéo trong quản lý và thu thuế. Chúng tôi khuyến cáo nên thay đổi để tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được vận hành nằm dưới ủy ban giáo dục.

Nguyên lý chỉ đạo tổ chức khu giáo dục

Khu giáo dục nên thiết lập sao cho lấy xã hội khu vực tự nhiên làm trung tâm. Nó sẽ bao gồm các thành phố, khu phố, thôn làng. Cần chú ý đến độ rộng lớn của khu vực để đảm bảo có đủ cơ sở vật chất cho chế độ giáo dục mới với kế hoạch giáo dục phong phú, bao quát và đảm bảo có đủ dân số, nguồn thuế để phát huy được chức năng.

Trách nhiệm của Ủy ban giáo dục

Ủy viên của ủy ban giáo dục được lựa chọn thông qua bầu cử bởi sự lựa chọn tự do của dân chúng không phụ thuộc vào đảng phái. Họ phải là những người không tư lợi, không có mục đích bí mật, không phải là đại biểu của đoàn thể tập hợp vì quyền lợi cá nhân. Việc bầu cử Ủy ban giáo dục cần đến sự tạo dựng truyền thống xã hội cao độ. Ủy ban giáo dục khi tiến hành chính sách cần phải có được sự hợp tác của các nhà chỉ đạo chuyên môn.

Sự độc lập về tài chính

Hiện tại Hội đồng các tỉnh, thành phố, thôn làng đang cắt giảm dự toán ngân sách mà Ủy ban giáo dục yêu cầu. Tình hình này có thể sẽ dẫn tới phải cắt giảm công việc liên quan. Chúng tôi khuyến cáo Ủy ban giáo dục phải có toàn bộ trách nhiệm đối với dự toán và không cần sự tán thành của Hội đồng tỉnh, thành phố, thôn làng vẫn có thể thực thi dự toán khi có trong tay trách nhiệm thu thuế tạo ra sự độc lập về tài chính. Số tiền bình quân chi cho giáo dục được tính toán cố định theo công thức khách quan và nên đưa vào trong tổng chi phí chi cho kế hoạch giáo dục. Giáo dục phải có quyền yêu cầu số 1 trong kinh phí công cộng.

Trung tâm giáo tài

Các trường học cần phải chuẩn bị đầy đủ, thích hợp thư viện, sách và các tài liệu giảng dạy. Các thư viện không chỉ có sách mà cần phải có cả các giáo tài do giáo viên và học sinh chế tạo. Bên cạnh đó việc có thêm phim ảnh là điều tốt.

Thư viện của trường học với tư cách là trung tâm giáo tài  nên trở thành trung tâm của trường học nơi đặt những cuốn sách chỉ đạo, giúp đỡ học sinh.

Hoạt động giáo dục và đào tạo giáo viên

Công việc của giáo viên

Việc bổ sung và tuyển chọn giáo viên là vấn đề quan trọng của người Nhật. Chính phủ, các trường đại học, giáo viên, bộ giáo dục, ủy ban giáo dục, quan chức hành chính giáo dục và người dân thường  cần phải nhận thức được việc này. Cần phải có mục tiêu rằng những cá nhân xuất sắc phải có mặt ở tất cả các lớp học và các vị trí hành chính. Giáo viên tốt là người trước hết có tính cách, nhân cách tốt và phải có năng lực hiểu biết, tri thức cần thiết cho giảng dạy. Bên cạnh đó có năng lực quan sát chuyên môn, hiểu biết về yêu cầu và cá tính của học sinh, về phương pháp chỉ đạo thích hợp trong chỉ đạo học tập. Giáo viên cũng phải biết về gia đình và xã hội mà học sinh là thành viên, suy ngẫm về cách thức hợp tác với phụ huynh,  xã hội và có trách nhiệm nâng cao giá trị lành mạnh các thú vui, hoạt động ở bên trong và ngoài trường học của học sinh.

Sự tiến bộ của đào tạo giáo viên

Sau bốn năm rưỡi kể từ khi Sứ đoàn giáo dục lần một đưa ra khuyến cáo, việc cải cách đào tạo giáo viên đã có nhiều tiến bộ. Các trường sư phạm đã hợp nhất với trường đại học, các khoa giáo dục đã được lập ra trong các trường đại học quốc lập. Tái giáo dục giáo viên được tiến hành và việc cấp phát giấy phép hành nghề được mở rộng. Các giáo viên đã tiến đến có vai trò thường xuyên trong việc quyết định chính sách, biên soạn khóa trình học tập, quyết định phương pháp giảng dạy và chỉ đạo học sinh.

Các vấn đề chưa giải quyết và phương pháp giải quyết (đào tạo giáo viên trong đại học theo chế độ mới)

Các đại học quốc lập, công lập theo chế độ mới phục vụ đào tạo giáo viên  vẫn chưa đầy đủ về tổ chức và còn thiếu cơ sở, kế hoạch, chức năng. Tuy nhiên,  học sinh cũng thiếu vì vậy việc cần thêm các trường là không thích hợp. Nếu như muốn giáo dục một cách thích hợp với dân số gia tăng đột biến thì cần phải khuyến khích sinh viên học lên khóa trình 2 năm cho đến khi vấn đề thiếu giáo viên đặt ra. Để phát triển đại học đào tạo giáo viên thì các trường ở địa phương cần được nhanh chóng hợp nhất, cải cách giảng dạy và tăng cường đầy đủ cơ sở vật chất.

Khoa giáo dục

Về các khoa giáo dục, đông đảo các trường đại học quốc lập chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong lĩnh vực đào tạo giáo viên. Điều này là do nhiều lý do nhưng một trong số đó là nhà đương cục đại học thiếu sự hiểu biết về các giáo sư và dự toán ngân sách thì ít ỏi. Để đào tạo những người chỉ đạo giáo dục và các nhà chuyên môn đặc biệt của giáo dục cần phải đặc biệt chút ý và phải phát triển các khoa giáo dục bao gồm cả sau đại học trong các trường đại học quốc lập. Bên cạnh đó cần phải khuyến khích tiếp tục cải cách chức năng đào tạo giáo viên trong tương lai của các trường cao đẳng và đại học tư thục.

Giáo dục tại chức

Giáo dục tại chức có sự tham gia rộng rãi của giáo viên. Tuy nhiên do thiếu cán bộ có đủ tư cách để xúc tiến kế hoạch này và lương bổng cấp cho giáo viên thấp nên kế hoạch đã không được tiến hành đầy đủ. Các trường đại học cần phải nhận thức trách nhiệm đối với giáo dục tại chức và chuẩn bị kế hoạch ở phạm vi rộng đối với tất cả các giáo viên. Các viên chức quản lý giáo dục và giáo viên cần phải được tổ chức trong các tổ chức như Hội đồng hợp tác địa phương, Hội nghiên cứu, giờ học thực địa

Giấy phép hành nghề của giáo viên

Điều kiện để có giấy phép hành nghề của giáo viên đã được nâng cao. Tất cả các giáo viên của trường công lập đều đòi hỏi phải được đào tạo chuyên môn và có giấy phép hành nghề. Tuy nhiên biện pháp cấp giấy phép hành nghề bị nhiều người trong đó có cả giáo viên và một số ít nhà lãnh đạo giáo dục phản đối. Đó là do học chưa nhận thức được tầm quan trọng của tư cách chuyên môn giáo viên. Tiêu chuẩn của giấy phép hành nghề giáo viên hiện nay không nên hạ thấp mà cần thiếp tục duy trì.

Khóa trình giáo dục đào tạo giáo viên

Việc tái biên soạn khóa trình giáo dục đào tạo giáo viên đã được sự thừa nhận của ba phía (giáo dục nói chung, giáo dục chuyên môn, giáo dục nghề giáo) công nhận và đạt được tiến bộ. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục nghiên cứu về khóa trình giáo dục văn hóa nói chung. Không được quá coi trọng các môn chuyên ngành mà coi nhẹ văn hóa nói chung. Vệ sinh và giáo dục sức khỏe cần phải được coi trọng trong đào tạo giáo viên. Cần phải liên lạc mật thiết với các trường trực thuộc, trường hợp tác, nhà trẻ, trường mẫu giáo để sử dụng việc chỉ đạo quan sát phương pháp học tập, trưởng thành của học sinh. Tổ chức PTA (Parent Teacher Association- ND) là tổ chức cần thiết để động viên, trợ giúp cơ quan đào tạo giáo viên. Cần phải đặt ra khóa trình đào tạo năng lực chỉ đạo đối với tổ chức PTA và phụ huynh.

Cơ sở đào tạo giáo viên

Phần lớn các đại học đào tạo giáo viên đều thiếu các điều kiện cần thiết ở mức độ tối thiểu về phòng học, nơi tập thể thao, thư viện, các phòng nghe nhìn, phòng khoa học. Phần lớn các tòa nhà đều có điều kiện vệ sinh tồi tệ. Các đại học đào tạo giáo viên phải đạt chuẩn quy phạm trong cơ sở vật chất.

Tuyển sinh sinh viên

Như trước đã từng đề cập, số lượng sinh viên của các đại học đào tạo giáo viên  không đáp ứng đủ số lượng cần thiết tạo nên số giáo viên có đủ tư cách. Đó là do phụ huynh không đủ điều kiện về tài chính đồng thời cũng là do sự mất đi độc quyền vốn có của các trường sư phạm trước kia. Nhà nước có trao học bổng cho các sinh viên  của trường đào tạo giáo viên nhưng số tiền rất ít ỏi.

Mặt khác lương bổng của giáo viên thấp và bản thân nghề này không hấp dẫn giới trẻ. Vì vậy cần phải nâng cao tiêu chuẩn của trường học và tăng học bổng, đồng thời lương bổng dành cho giáo viên cần phải được cân nhắc sao cho thu hút được những người có tài năng. Tuy nhiên cũng cần phải dạy cho những người trẻ tuổi có tài năng nhận thức về sứ mệnh và tầm quan trọng có tính xã hội, văn hóa của nghề giáo.

Tiêu chuẩn thiết lập tối thiểu

Thông qua Hiệp hội tiêu chuẩn đại học và việc thành lập tiêu chuẩn tối thiểu của từng hội viên trong hiệp hội, công việc đã có tiến triển ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, tiêu chuẩn thiết lập Hiệp hội đại học  cần phải dựa trên tiêu chuẩn chung trước hết là những thứ liên quan đến tài chính như cơ sở vật chất, tư cách giáo viên. Cùng với tiêu chuẩn nói chung thì các cơ quan đào tạo giáo viên cần phải phát triển tiêu chuẩn thiết lập  kế hoạch đào tạo giáo viên dưới sự trợ giúp của cơ quan cấp giấy phép hành nghề giáo viên.

Đoàn thể giáo viên được tổ chức tự nguyện         

Việc tạo ra các tổ chức, đoàn thể chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo giáo viên là một tiến bộ lớn lao. Cùng với Hiệp hội đại học đào tạo giáo viên, ba đoàn thể là trưởng khoa, giáo sư và trường trực thuộc là các đoàn thể chuyên môn có ảnh hưởng lớp đến sự phát triển của đại học giáo dục, trường trực thuộc và các trường liên quan. Các đoàn thể này cùng những bộ phận trong nó nên được mọi người ủng hộ nhằm đưa đến cho thanh thiếu niên Nhật Bản những giáo viên tốt.

Giáo dục đại học

Sứ đoàn giáo dục lần thứ nhất đã đưa ra khuyến cáo về sự cần thiết phải cải cách toàn bộ hệ thống giáo dục đại học. Kết quả là các cơ quan giáo dục đại học nhật Bản đã được cải tạo nhanh chóng về phương diện hình thức bên ngoài.

Số lượng đại học quốc lập, công lập và tư thục đã tăng mạnh. Mối quan tâm lớn của Sứ đoàn giáo dục lần hai là xem xét một cách phê phán sự phát triển có được từ sự cải cách đó tập trung vào 4 vấn đề sau:

1. Nhật Bản cần bao nhiêu cơ quan giáo dục đại học?

2. Nhật Bản nên có những loại cơ quan giáo dục đại học nào?

3. Cơ quan giáo dục đại học của Nhật Bản nên được tổ chức và điều hành như thế nào cho hiệu quả nhất?

4. Nhật Bản có khả năng có các cơ quan giáo dục đại học hay không?

Về số lượng các cơ quan giáo dục đại học

Ở Nhật Bản hiện tại các cơ quan giáo dục đại học 4 năm có số lượng là 220 trường. Với số lượng này thì các cơ quan giáo dục vừa chưa đưa ra được giáo dục văn hóa có chất lượng và đương nhiên là quá nhiều. Tuy nhiên nếu như các cơ quan giáo dục đại học đem lại sự tiến bộ về kinh tế, xã hội, chính trị và tinh thần cho nước Nhật Bản mới thì con số này không phải là nhiều. Không có nước nào dân số đông, đất đai chật hẹp lại cần đến giáo dục đại học như Nhật Bản. Việc cần bao nhiêu cơ quan giáo dục đại học là vấn đề phải tự mình quyết định. Nếu như phát triển một cách đầy đủ cả nội dung và chất lượng của giáo dục đại học thì vấn đề đó  sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.

Chủng loại và nội dung của các cơ quan giáo dục đại học.

Quan niệm một chiều của giáo dục đại học như đã thấy ở Nhật Bản trước chiến tranh là điều khó tránh khỏi.Về hoạt động và tính chất của các cơ quan giáo dục đại học cần phải nghiên cứu về các vấn đề của địa phương, quốc gia và quốc tế. Khi đó cần tư duy về cống hiến xã hội, văn hóa của các cơ quan giáo dục đại học để kì vọng vào tính đa dạng và tính độc lập của nó. Có thể nói các cơ quan giáo dục đại học như  đại học viện, các trường đại học ngắn hạn bán chuyên môn đều cần thiết cho Nhật Bản. Tính độc lập của cơ quan giáo dục đại học được tạo nên  và nâng cao bởi sự phụng sự của mọi người ở địa phương nó gắn bó. Vì vậy cơ quan giáo dục đại học cần phải nghiên cứu yêu cầu của địa phương và lựa chọn các công việc, sự phụng sự mang tính nghiên cứu, giáo dục mà các cơ quan khác chưa tiến hành. Nếu làm như vậy, từng khoa của đại học sẽ có được tính độc lập của mình. Đồng thời cơ quan giáo dục đại học và những người có liên quan cần phải tiến hành nghiên cứu cẩn trọng xem Nhật Bản cần đến bao nhiêu những nhà kĩ thuật, nhà công nghệ, bác sĩ, y tá, doanh nhân, nhà thực nghiệp, chính trị gia, nhà thơ, tiểu thuyết gia, giáo viên ở tất cả các lĩnh vực.

Tổ chức và điều hành cơ quan giáo dục đại học

Cơ quan giáo dục đại học của nước Nhật Bản mới cần phải phòng ngừa những sai lầm về học thuật của cơ quan giáo dục đại học trong quá khứ khi bị tiêu chuẩn hóa, cứng nhắc hóa và quy tắc hóa. Để làm được điều đó thì cần phải có tiêu chuẩn và phương hướng tự do. Giáo dục đại học của xã hội dân chủ cần phải được cai trị bởi các đại biểu của nhân dân và được vận dụng bởi các tiêu chuẩn do các đại biểu đó xác lập.

Cơ quan giáo dục đại học của Nhật Bản hiện tại bị cai trị chủ yếu bởi các giáo sư. Vì vậy, Sứ đoàn khuyến cáo các cơ quan giáo dục đại học cần phải có Ủy ban xây dựng chính sách với đại biểu nam nữ đại diện cho những người nâng đỡ đại học đó, tuy nhiên các ủy viên này cho dù không cần phải tất cả thì cũng cần phải có đại bộ phận trong số họ xét ở tư cách chính thức không có quan hệ với cơ quan đó. Hiện tại, tiêu chuẩn cơ quan giáo dục đại học được thể hiện bởi “Hiệp hội tiêu chuẩn đại học” nhưng chúng tôi khuyến cáo là nên cân nhắc tới việc lập ra các ủy ban tiêu chuẩn của từng lĩnh vực chuyên môn.

Giáo dục xã hội

Kế hoạch giáo dục người trưởng thành ở Nhật Bản sau khuyến cáo của Sứ đoàn thứ nhất đã được triển khai thông qua các hoạt động văn hóa, giải trí, giáo dục và các đoàn thể tư nhân tự chủ như Liên hiệp giáo dục xã hội cũng được thành lập. Tuy nhiên hiện tại do nhiều khuyết điểm mà nó vẫn chậm chạp. Thiếu các nhà lãnh đạo lão luyện, thiếu các kế hoạch có ý nghĩa, thiếu cả tài chính. Cần phải có các kế hoạch duy trì với năng lực chỉ đạo tốt, có tư liệu thích hợp, hữu ích. Chúng cần được xây dựng đáp ứng nhu cầu của các địa phương và thành phố với sự hợp tác, tư vấn của hội nghị toàn quốc các đại biểu từ Bộ giáo dục, các trường đại học, đoàn thể lao động, hiệp hội xã hội.

Trong kế hoạch giáo dục người trưởng thành nên chú ý khuyến khích hai đoàn thể là “Hội phụ huynh và giáo viên” và đoàn thể liên quan tới UNESCO. Cả giáo viên và phụ huynh cần tham gia vào các đoàn thể này, nỗ lực hiểu biết về kế hoạch và mục đích và thúc đẩy giáo dục công dân dân chủ ở tất cả mọi lĩnh vực.

Thư viện

Kế hoạch bao quát của giáo dục người trưởng thành sẽ không thể thực hiện được nếu như thiếu đi nguồn tài nguyên thư viện. Thư viện hiện nay là miễn phí nhưng nếu thế thì khó mà có thể phát triển lớn mạnh. Hiệp hội thư viện Nhật Bản đang phát triển với tư cách là đoàn thể chuyên môn đoàn kết chặt chẽ những người làm nghề thư viện nên được khuyến khích. Thêm nữa, trong tương lai gần, dưới sự chủ trì của Hiệp hội thư viện Mĩ, sẽ có cơ quan đào tạo viên chức thư viện. Cơ sở vật chất của thư viện Nhật Bản cần được mở rộng khi có nguồn tài chính. Các biện pháp tương tự cũng cần được tiến hành đối với thư viện trường học.

Bảo tàng

Hiện tại Nhật Bản chỉ có 235 bảo tàng và cơ sở tương tự. Đại bộ phận các bảo tàng này do khó khăn về tài chính mà đặt ở những nơi rất bất lợi và có nơi hàng năm đều yêu cầu nhà nước chi tiền hỗ trợ. Chúng tôi khuyến cáo bộ giáo dục nên nghiên cứu về tình trạng của các bảo tàng và có chính sách bảo tồn cũng như mở rộng chúng.

Cải cách quốc ngữ.

Sau khuyến cáo của Sứ đoàn giáo dục lần thứ nhất, có thể thấy cải cách quốc ngữ ở Nhật Bản đã có tiến bộ nhất định. Ở nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở chữ La tinh đã được dạy và bảng biểu thị âm chữ Hán thường dùng đã được sử dụng.

Nhờ vậy, chữ Hán đã được giới hạn một cách lô-gic, cách sử dụng vần Kana cũng được cải thiện và việc sử dụng chữ La tinh tăng lên, thể văn nói đã được sử dụng trong cả các văn bản công. Viện nghiên cứu quốc ngữ quốc lập đã được thiết lập nhằm nghiên cứu quốc ngữ và mối quan hệ giữa quốc ngữ và đời sống quốc dân. Tuy nhiên, cải cách cho đến lúc này khó có thể nói là đầy đủ. Cuộc cải cách cho đến nay chỉ dừng lại ở việc đơn giản hóa chữ Hán mà chưa thực sự giản đơn hóa, hợp lý hóa quốc ngữ.

Về cải cách quốc ngữ, chúng tôi đưa ra khuyến cáo như sau:

1. Nghiên cứu biện pháp sử dụng rộng rãi và đơn giản nhất một hình thức của  chữ La tinh.

2. Đưa giáo dục chữ La tinh vào trong khóa trình giáo dục chính quy của trường tiểu học.

3. Ở đại học cần tiến hành nghiên cứu chữ La tinh và thông qua đó đem lại cơ hội nghiên cứu vấn đề chữ La tinh và phương pháp với tư cách là một bộ phận của khóa trình đào tạo giáo viên.

4. Với tư cách là bước đầu tiên của việc đơn giản hóa quốc ngữ cần khuyến khích những người cầm bút, các học giả  lựa chọn và sử dụng các vần kana hiện đại.

Một số vấn đề giáo dục khác

Đoàn thể giáo viên

 

Các tổ chức đoàn thể của các nhà giáo dục mang tính tự phát được tổ chức sao cho ai cũng có thể tham gia có thể trợ giúp việc triển khai kế hoạch giáo dục ưu tú. Kế hoạch giáo dục ưu tú chỉ được triển khai một cách đầy đủ khi nó giúp ổn định điều kiện đời sống và lao động của giáo viên, xúc tiến phát triển nghề nghiệp và nhân cách giáo viên. Nhật Bản cần có các đoàn thể của các nhà giáo dục có tinh thần tự giác và độc lập. Đó là các đoàn thể có thể hợp tác với các đoàn thể khác nhằm giáo dục thanh thiếu niên. Tuy nhiên, thanh thiếu niên Nhật Bản có quyền tiếp nhận giáo dục và cũng có tự do phản đối các đoàn thể gây hại cho giáo dục đem lại phúc lợi tốt nhất cho Nhật Bản.

Giáo dục nghề nghiệp

Trong xã hội dân chủ, giáo dục nói chung ở trình độ cao là thứ rất quan trọng. Tuy nhiên cần có kế hoạch giáo dục nghề nghiệp chu đáo cùng với giáo dục văn hóa nói chung.

Nhật Bản cần phải đảm bảo dân chủ hóa và cần đến những nhà kĩ thuật được đào tạo kĩ để kiến thiết nên quốc gia có nền sản xuất tự cấp tự túc. Kế hoạch giáo dục nghề nghiệp của các trường đại học, trường học cần được nhấn mạnh.

Giáo dục ở các trường tư thục

Các nhà lãnh đạo trường học công lập, quốc lập và tư thục đều đào tạo nên những người lãnh đạo quc gia vì vậy cần phải cảm thông và hiểu biết lẫn nhau. Giáo dục ở các trường tư thục cần phải đạt được tiêu chuẩn đã được đặt ra với các trường quốc lập và công lập. Vì vậy phải công nhận tư cách của học sinh tốt nghiệp ở đó trong lĩnh vực công giống như các học sinh khác.

Giáo dục đạo đức và tinh thần

Khi chúng tôi đến Nhật Bản có được nghe rằng nền giáo dục mới đã làm mất đi cột trụ đạo đức và tinh thần. Tuy nhiên, cách kiến giải này có thể chỉ nhìn vào phương diện cuộc sống cá nhân. Giá trị đạo đức và tinh thần có ở xung quanh chúng ta. Chúng ta có thể tìm thấy chúng trong đời sống gia đình và trường học. Giáo viên cần phát huy giá trị đó trong các trải nghiệm hàng ngày của thanh thiếu niên, trong các hoạt động học tập không phải chỉ có nhắm đến đạt được tri thức mà còn cần phải có ích cho sự hoàn thiện đạo đức. Việc tư duy rằng giáo dục đạo đức chỉ nằm trong môn Xã hội là vô nghĩa mà nó phải được tiến hành thông qua toàn bộ khóa trình giáo dục.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch

Nguồn: website của Bộ giáo dục Nhật Bản (http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317998.htm)