Tái bản bộ ba phẩm cách và "giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản"

Nhà xuất bản phụ nữ vừa tái bản bộ ba phẩm cách (Phẩm cách quốc gia, phẩm cách phụ nữ, phẩm cha mẹ) và  "Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản". 

"Phẩm cách quốc gia" được viết bởi Fujiwara Masahiko, một nhà toán học, một nhà văn ăn khách ở Nhật Bản. 


"Phẩm cách phụ nữ", "Phẩm cách cha mẹ" được viết bởi Bando Mariko, Giáo sư-hiệu trưởng trường Đại học nữ sinh Showa (Nhật Bản). 

Cả ba cuốn được tái bản lần này là lần thứ 5. 

"Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản" là tác phẩm tổng kết 10 năm nghiên cứu về giáo dục Nhật Bản của tác giả Nguyễn Quốc Vương (2006-2016). Cuốn sách được tái bản lần này là lần thứ 4. 

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Cũ hơn Mới hơn