Điểm sách — hủy diệt môi sinh

Phẩm cách quốc gia hay cách giữ căn tính của nước mình

Phẩm cách quốc gia hay cách giữ căn tính của nước mình

Sách của Fujiwara Masahiko – Nguyễn Quốc Vương dịch – NXB Phụ nữLâu rồi mới có một cuốn sách mà vừa đọc vừa muốn share lại từng đoạn và vừa...

01
Tháng 8 2019
0 bình luận
NÊN ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG BẰNG VƯƠNG ĐẠO HAY BÁ ĐẠO?

NÊN ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG BẰNG VƯƠNG ĐẠO HAY BÁ ĐẠO?

Trong hai ngày di chuyển bằng xe buýt và đứng trên xe tôi đã đọc xong cuốn sách mỏng “Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế-vương đạo...

18
Tháng 7 2019
0 bình luận