Điểm sách — hủy diệt môi sinh

Cảm nhận của một giáo viên về tác phẩm

Cảm nhận của một giáo viên về tác phẩm "Đọc sách và con đường gian nan vạn dặm"

Trước hết, xin mượn lời của tác giả "Đọc sách để sống trọn vẹn hơn đời sống con người" để bản thân tôi thể hiện quan điểm đồng ứng. Tôi...

18
Tháng 11 2019
0 bình luận
Những thứ có trong sách của Mem Fox

Những thứ có trong sách của Mem Fox

Mem Fox là một tác giả nổi tiếng người Úc chuyên viết cho thiếu nhi. Bà cũng từng là phó giáo sư ở một đại học nhưng đã xin nghỉ...

01
Tháng 7 2019
0 bình luận