LỜI TỰA CỦA TÁC GIẢ CHO CUỐN “LỊCH SỬ HỌC LÀ GÌ?”


 

Tác giả: Odanaka Naoki

 

Sinh năm 1963. Tốt nghiệp khoa kinh tế Đại học Tokyo sau đó lấy bằng tiến sĩ kinh tế học tại Đại học Tokyo. Đã từng làm trợ giảng tại Viện nghiên cứu khoa học xã hội Đại học Tokyo và hiện là phó giáo sư kinh tế học tại Đại học Tohokku chuyên ngành Lịch sử kinh tế xã hội.

Các tác phẩm chính: “Xã hội cận đại Pháp 1814-1852” (Bokutakusha), “Aporia của Lịch sử học” (Degawa Shuppansha), “Lịch sử  kinh tế học sống động” (Keiso Shobo)…

 

 

                                    LỜI TỰA

 

Tại sao lại phải học lịch sử? Xét cho cùng nó có ích gì cho cá nhân và xã hội hay không? Hiện đang tồn tại sự nghi ngờ đối với sách giáo khoa lịch sử trình bày la liệt toàn những niên biểu.  Mặt khác thì chủ nghĩa tương đối và chủ nghĩa cấu tạo lại tấn công tới tấp bằng những lời phê phán giống như “sứ mệnh của Lịch sử học đã kết thúc”. Tuy nhiên trong Lịch sử học lại ẩn chứa con đường cải thiện sự giao tiếp và “kĩ thuật trí tuệ” đầy ma lực bao gồm cả những tri thức thường thức!

Cuốn sách này truy tìm ý nghĩa tồn tại bắt rễ trong cuộc sống thường ngày dựa trên ví dụ là sự khác biệt giữa giữa tiểu thuyết lịch sử với sách giáo khoa lịch sử và cuộc tranh luận về nô lệ tình dục. Nó cũng nhìn vào công việc của các nhà sử học để tìm kiếm tính khả năng của “văn hóa có thể sử dụng” và là bài giảng nhập môn Lịch sử học dành cho những người sơ tâm.

 

Viện nghiên cứu PHP, 2004

Nguyễn Quốc Vương dịch