Học sử để làm gì?

Trên trang dưới đây có bài viết về phương pháp dạy lịch sử cho học sinh phổ thông và cuốn sách "Môn sử không chán như em tưởng" của tôi. Bạn nào quan tâm có thể tìm đọc. 
https://www.vtmonline.vn/hoc-su-de-lam-gi-216981.html